FileZilla 3.25

วันที่: 1 June 2017 - อ่าน: 1576 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิฟเวอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับเว็บเซิฟเวอร์ได้ง่ายๆ โดยโปรแกรมจะให้เรากรอกข้อมูลเซิฟเวอร์ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน โปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิฟเวอร์และแสดงผลตามสิทธิ์การใช้งาน หน้าจอโปรแกรมจะมีการแบ่งเป็นด้านซ้ายสำหรับแสดงผลไฟล์ที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นไฟล์ที่เก็บอยู่บนเว็บเซิฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถลากไฟล์ไปมาระหว่างกันเพื่ออัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

FileZilla 3.19

วันที่: 9 July 2016 - อ่าน: 1024 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และเว็บโฮสติ้ง สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองและโฮสติ้งของเว็บไซต์ โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดการไฟล์ได้แบบง่ายๆ โปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ 4 ส่วน คือ ด้านบนคือส่วนที่ใช้กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อโฮสติ้ง, ด้านซ้ายเป็นรายการไฟล์และโฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์, ด้านขวาเป็นส่วนของโฮสติ้ง, และด้านล่างก็จะเป็นรายงานสถานะการทำงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถลากไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์และโฮสติ้งสำหรับการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์

FileZilla 3.16

วันที่: 23 March 2016 - อ่าน: 828 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์บนเว็บเซิฟเวอร์หรือเว็บโฮสติ้ง โปรแกรมนี้นักพัฒนาเว็บไซต์น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะโปรแกรมนี้มักนิยมใช้ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเว็บโฮสติ้ง โปรแกรมจะใช้การเชื่อมต่อแบบ FTP/FTPS ซึ่งจะทำให้สามารถถ่ายโอนไฟล์ทีละหลายๆ ไฟล์ได้สะดวกสบายที่สุด ลักษณะการทำงานของโปรแกรมก็เหมือนกับการใช้งานไฟล์ทั่วไป โดยโปรแกรมแบ่งหน้าจอเป็นสองฝั่ง ด้านซ้ายเป็นข้อมูลบนเครื่องของเรา ด้านขวาเป็นข้อมูลบนเว็บโฮสติ้ง ผู้ใช้สามารถลากไฟล์และวางไปมาระหว่างสองฝั่ง โดยโปรแกรมก็จะช่วยจัดคิวการอัพโหลด/ดาวน์โหลดให้อัตโนมัติ

FileZilla 3.11

วันที่: 22 May 2015 - อ่าน: 1029 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์เว็บไซต์เพื่อจัดการไฟล์ โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิฟเวอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ FTP/FTPS เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถบริหารจัดการไฟล์เว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายๆ โปรแกรมมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Windows Explorer โดยด้านบนสุดของโปรแกรมจะเป็นข้อมูลการเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ ถัดมาก็จะเป็นสถานะการเชื่อมต่อ ด้านซ้ายมือจะเป็นรายชื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ด้านขวาจะเป็นไฟล์ฝั่งเซิฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่ายๆ โดยการลากแล้ววาง

FileZilla 3.9

วันที่: 29 July 2014 - อ่าน: 1724 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเชื่อมต่อไปยังโฮสติ้งผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ FTP/FTPS ได้ โปรแกรมนี้จะมีการทำงานคล้ายกับ Windows Explorer ที่ใช้สำหรับจัดการไฟล์ในระบบวินโดว์ หน้าจอโปรแกรมด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลในเครื่องของเรา ส่วนด้านขวาก็จะแสดงข้อมูลของฝั่งเซิฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถลากไฟล์หรือโฟล์เดอร์ไปมาระหว่างฝั่งคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์เพื่อทำการอัพโหลด/ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมยังมีการตรวจสอบการอัพโหลด/ดาวน์โหลดด้วย ทำให้ถึงแม้ระหว่างการทำงานเน็ตหลุดเน็ตตัด โปรแกรมก็สามารถทำงานต่อได้เมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง

FileZilla 3.8

วันที่: 3 June 2014 - อ่าน: 1151 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์น่าจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้เป็นอย่างดี โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อกับเว็บโฮสติ้งผ่านทาง FTP/FTPS เพื่อใช้ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ โปรแกรมรองรับการอัพโหลด/ดาวน์โหลดทีละหลายไฟล์หลายโฟล์เดอร์ พร้อมด้วยระบบการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ ทำให้โปรแกรมสามารถอัพโหลด/ดาวน์โหลดได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีปัญหาการเชื่อมต่อกลางครัน รองรับการใช้งานระบบลากแล้ววางช่วยอำนวยความสะดวกในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟล์เดอร์

FileZilla 3.7

วันที่: 17 May 2013 - อ่าน: 4720 - หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
FileZilla เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเชื่อมต่อไปยังโฮสติ้งได้ โปรแกรมจะช่วยให้เราสามารถใช้งาน FTP เพื่อใช้ในการบริหารงานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมรองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า 4 GB สามารถอัพโหลดได้อย่างต่อเนื่องแม้การเชื่อมต่อระหว่างโฮสจะหยุดกลางครัน แถมสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทีละหลายไฟล์ รองรับระบบการลากและวางเพื่ออัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ และรองรับการใช้งานหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย
ดาวน์โหลดมันส์! คือ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี สามารถโหลดโปรแกรมฟรี ไปใช้กันได้แบบฟรีๆ
Copyright © 2010 - 2019. All right reserved. Website design by DownloadMun.com นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดมันส์! ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้หาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ