Rapid Typing Tutor 5.2

วันที่: 11 September 2016 - อ่าน: 920 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมนี้จะมีแบบฝึกหัดในการพิมพ์สัมผัสตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงแบบฝึกระดับสูงเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพิมพ์ของผู้เรียน โดยโปรแกรมจะมีแบบฝึกตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามแบบฝึกไปเรื่อยๆ หากต้องการฝึกเพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปฝึกในบทเรียนเก่าๆ ได้ โดยโปรแกรมจะมีการเก็บสถิติการเรียนของเรา เพื่อใช้ในการรายงานพัฒนาการของผู้เรียน โปรแกรมยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งก็สามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดด้านพัฒนาการของผู้ทดสอบได้เช่นกัน

Rapid Typing Tutor 5.0

วันที่: 22 January 2014 - อ่าน: 1110 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมมีแบบสอนการพิมพ์ดีดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมแบบทดสอบหลังการเรียนที่มีการเก็บสถิติการเรียนการสอนไว้ ผู้ใช้สามารถเรียนไปตามสเตปที่โปรแกรมจัดให้หรือสามารถย้อนกลับไปฝึกเพิ่มเติมในแบบฝึกที่เคยเรียนแล้วเพื่อฝึกเพิ่มเติมได้ แถมโปรแกรมยังมีเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ดีดให้เล่นไปพร้อมๆ กับฝึกพิมพ์ดีดไปด้วย โปรแกรมมีระบบการเก็บสถิติการเรียน ทำให้เราสามารถใช้วัดผลความคืบหน้าของการเรียนด้วยตัวเองได้ด้วย

Rapid Typing Tutor 4.6

วันที่: 23 November 2012 - อ่าน: 2488 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถฝึกทักษะในการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ โดยโปรแกรมจะมีแบบฝึกหัดเป็นบทๆ ไป เราสามารถอ่านและฝึกพิมพ์ดีดตามแบบฝึกไปทีละขั้นตอน โปรแกรมยังมีแบบทดสอบที่มีการวัดผลการพัฒนาของเรา พร้อมทั้งระบบรายงานโดยละเอียดว่าเราควรจะปรับปรุงในจุดใดบ้าง หากเบื่อๆ ก็ยังมีเกมส์สนุกๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ดีดให้เล่นคลายเครียดได้อีกด้วย ใครที่อย่างฝึกหัดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษจริงๆ จังๆ ก็ลองโหลดไปใช้กันดูครับ

Rapid Typing Tutor 4.2

วันที่: 24 November 2011 - อ่าน: 3650 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้มีแบบฝึกหัดพิมพ์ดีดได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งโปรแกรมได้มีการจัดระบบแบบฝึกไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเป็นระบบ โปรแกรมมีการออกแบบโดยใช้สีสันสวยงาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กๆ โปรแกรมยังมีแบบทดสอบให้ผู้ใช้ทดสอบการพัฒนาของตัวเองเป็นระบบ ซึ่งก็มีระบบรายงานประสิทธิภาพการเรียนให้ดูโดยละเอียด
ดาวน์โหลดมันส์! คือ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี สามารถโหลดโปรแกรมฟรี ไปใช้กันได้แบบฟรีๆ
Copyright © 2010 - 2018. All right reserved. Website design by DownloadMun.com นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดมันส์! ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้หาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ