Smart Defrag 5.5

วันที่: 5 May 2017 - อ่าน: 848 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้เรียกได้ว่าทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดยโปรแกรมจะช่วยในการจัดเก็บไฟล์ในระดับพื้นที่จัดเก็บให้เป็นระบบ ซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีการเก็บไฟล์กระจัดกระจายไปทั่วตามพื้นที่ที่ว่าง โปรแกรมนี้จะมีการเรียบเรียงการจัดเก็บเสียใหม่โดยนำไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่ใกล้กัน ทำให้เวลาเราเรียกใช้ไฟล์หรือเปิดโปรแกรม ฮาร์ดดิสจะสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นกว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้จัดเรียงข้อมูล

Smart Defrag 5.3

วันที่: 6 October 2016 - อ่าน: 647 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดดิสให้เป็นระบบ ในด้านเทคนิคแล้วการจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก็เหมือนกับตู้เก็บของที่ใช้เก็บไฟล์ ตามปกติวินโดว์จะโยนๆ ไฟล์ใส่เข้าไปในตู้เก็บมั่วๆ เวลาต้องการใช้งานไฟล์ก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรในการรื้อไฟล์ออกจากตู้ ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ค่อยๆ ช้าลงเมื่อใช้ไปนานๆ โปรแกรมนี้จะทำการจัดเรียงข้อมูลในตู้เสียใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการจัดเรียงไฟล์ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาอยู่ใกล้กัน ทำให้เวลาเรียกใช้งานมีความต่อเนื่องและทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

Smart Defrag 5.1

วันที่: 27 June 2016 - อ่าน: 556 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสและเพิ่มความเร็วการทำงาน โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงการเขียนข้อมูลบนฮาร์ดดิสเสียใหม่ เนื่องจากการเขียนข้อมูลปกติจะเน้นการเขียนบนพื้นที่ว่าง ทำให้ข้อมูลที่เขียนลงไปมีการกระจัดกระจาย เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เนื่องจากต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลแต่ละส่วน โปรแกรมนี้จะทำการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่ ทำให้อ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องขึ้น ซึ่งก็จะช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลบนฮาร์ดดิส และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

Smart Defrag 5.0

วันที่: 12 April 2016 - อ่าน: 627 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมช่วยจัดเรียงข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสให้อ่านได้ง่าย โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงการจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสเสียใหม่ให้ไฟล์ที่ใช้งานต่อเนื่องกันมาอยู่ใกล้กัน ทำให้เวลาคอมพิวเตอร์อ่านไฟล์สามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์หากมีการจัดเก็บกระจัดกระจาย ซึ่งการใช้โปรแกรมนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นเพราะเวลาที่ใช้ในการอ่านไฟล์ลดลง เวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในหลายด้านรวมทั้งหน้าตาโปรแกรมที่ออกมาแนวสวยเรียบหรูกว่าเดิม

Smart Defrag 4.3

วันที่: 2 November 2015 - อ่าน: 607 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดดิสให้เป็นระเบียบ เนื่องจากโดยปกติการจัดเก็บไฟล์ในวินโดว์จะจัดเก็บกระจัดกระจายกัน ทำให้เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ไปซักพัก คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้าลง เนื่องจากฮาร์ดิสจะมีการยกเข็มอ่านข้อมูลไปมาบ่อยๆ หากข้อมูลกระจัดกระจาย โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้มีการจัดเก็บไฟล์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เวลาอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอีกด้วย

Smart Defrag 4.0

วันที่: 27 March 2015 - อ่าน: 674 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสชื่อดัง โปรแกรมพัฒนาและดูแลโดยทีมงานของ IObit ซึ่งเป็นค่ายผู้พัฒนาโปรแกรมด้านการดูแลวินโดว์หลากหลายตัว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปกติการทำงานของคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสแบบกระจัดกระจาย โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงการจัดเก็บข้อมูลเสียใหม่ เพื่อให้การอ่านไฟล์ครั้งต่อไปทำได้อย่างเป็นระบบและสามารถอ่านไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นอีกด้วย

Smart Defrag 3.2

วันที่: 7 July 2014 - อ่าน: 802 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ เนื่องจากการอ่านข้อมูลบนฮาร์ดดิสจะใช้เข็มในการอ่านทีละจุด แต่การจัดเก็บไฟล์โดยวินโดว์ปกติมักจะทำการจัดเก็บบนพื้นที่ว่างทันทีโดยไม่ได้คำนึงถึงความเร็วในการอ่านในภายหลัง โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่โดยการย้ายไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันมาอยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้วินโดว์สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นทางอ้อมอีกด้วย การใช้โปรแกรมประเภทนี้อยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ
ดาวน์โหลดมันส์! คือ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี สามารถโหลดโปรแกรมฟรี ไปใช้กันได้แบบฟรีๆ
Copyright © 2010 - 2019. All right reserved. Website design by DownloadMun.com นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดมันส์! ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้หาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ