ดาวน์โหลด VirtualBox 5.0

วันที่: 29 October 2015 - อ่าน: 662
หมวดหมู่: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
VirtualBox เป็นโปรแกรมที่จะช่วยจำลองการทำงานของ OS ตัวอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ PC ระบบ Windows โปรแกรมนี้จะทำงานคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์จำลองอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถลง OS อะไรลงไปก็ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมบน OS อื่นโดยที่เรายังใช้งาน Windows ได้ตามปกติ โปรแกรมนี้จะช่วยสร้างคอมพิวเตอร์จำลองขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้เหมือนอีกเครื่อง เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประเภท Client/Server หรือ Web Application ที่ต้องมีการเทสการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง

ข้อมูลทั่วไป

Votes : 0
ขนาดไฟล์: 112.0 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: VirtualBox
VirtualBox is a family of x86 virtualization products for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL).

VirtualBox runs on Mac OS X, Windows, and Linux and supports a large number of guest operating systems including but not limited to Windows, DOS or Windows 3.x, Linux (2.4 and 2.6), and OpenBSD.

What's new in this version:

- Serial ports: fixed wrong IRQ number for the first serial port in the ACPI tables
- API: fixed a 5.0 regression in VBoxManage setproperty defaultfrontend
- VBoxManage/vbox-img: conversion to RAW images could result in a disk image containing all zeroes
- Linux hosts: several fixes for systemd integration in .deb / .rpm packages. The command for recompiling the host kernel modules was changed to /sbin/vboxconfig
- Linux hosts: make host-only interfaces report operstate UP only when they have VMs attached
- Windows guests: fixed 3D rendering issues on high resolution displays
- Windows Additions: fixed problems with 3D acceleration on Windows hosts with Intel HD graphics
- Linux Additions: fix service starting on Debian systems with systemd installed but not in use

คำค้นหา

VirtualBox, โหลด VirtualBox, ดาวน์โหลด VirtualBox, แจก VirtualBox, แจกโปรแกรม VirtualBox, โปรแกรม VirtualBox, โปรแกรมจำลอง server, โปรแกรมจำลองเครื่อง, โปรแกรมจำลอง windows, โปรแกรมจำลอง network, โปรแกรมจำลอง OS, โปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์
ดาวน์โหลดมันส์! คือ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี สามารถโหลดโปรแกรมฟรี ไปใช้กันได้แบบฟรีๆ
Copyright © 2010 - 2019. All right reserved. Website design by DownloadMun.com นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดมันส์! ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้หาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ