ดาวน์โหลด Active Desktop Calendar 7.92

วันที่: 18 May 2010 - อ่าน: 3416
หมวดหมู่: โปรแกรมตกแต่งเดสท็อป
Active Desktop Calendar เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถเขียนบันทึกส่วนตัวหรือการนัดหมาย แล้วแสดงเป็นปฏิทินลงบนเดสท็อป ทำให้เราสามารถเห็นบันทึกต่างๆ ของเราได้ทันทีบน wallpaper เราสามารถเขียนบันทึกต่างๆ ลงในแต่ละวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การนัดหมาย, บันทึกสั้นๆ, หรือการตั้งเวลาเตือน โปรแกรมจะแสดงปฏิทินลงบน wallpaer อย่างสวยงาม

ข้อมูลทั่วไป

Votes : 7
ขนาดไฟล์: 4.9 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Demo   $29
ผู้พัฒนา: XemiComputers

โปรแกรมใกล้เคียง

Active Desktop Calendar is a fully customizable calendar with notes, tasks, alarms and contacts provides seamless integration and interactivity with the desktop background. You can organize data in color coded layers and share them in a local network. The program integrates with Outlook to show its appointments/tasks on the desktop and offers connection with Google calendars and web based ICS files. There are preset calendars with holidays for different countries. You can choose calendar icons, fonts, colors and type: one, two or three months on the desktop. Through interactive desktop the program accepts clicks on dates, appointments and tasks. Printing calendar data is easy, in monthly view or as a list of appointments in a chosen date range. Built-in address book allows you to keep details about all your contacts and import them from other programs. CSV and iCal formats are supported for importing and exporting data. The program saves daily backup automatically. World clock screensaver is also included.

* Blends data with desktop wallpaper
* Calendar, notes, tasks, alarms, contacts
* Many recurrence patterns for notes/alarms
* Interactive desktop interface
* Fully customizable (icons, fonts, colors)
* Data export/import/print (CSV, iCal)
* Included preset calendars with holidays
* Detects Tablet PC desktop orientation
* Dual/multi monitor systems supported
* Group calendar data in layers
* Share data layers on a local area network
* Direct connection with Outlook
* Google calendar support
* Automatic data backup
* Many icons available for marking notes
* Native 64-bit version available

คำค้นหา

Active Desktop Calendar, โหลด Active Desktop Calendar, ดาวน์โหลด Active Desktop Calendar, Active Desktop Calendar Free Download, Download Active Desktop Calendar, โปรแกรมบันทึกส่วนตัว, โปรแกรมปฏิทิน, โปรแกรมแจ้งเตือน, โปรแกรมเบอร์โทรศัพท์
ดาวน์โหลดมันส์! คือ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี สามารถโหลดโปรแกรมฟรี ไปใช้กันได้แบบฟรีๆ
Copyright © 2010 - 2019. All right reserved. Website design by DownloadMun.com นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดมันส์! ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้หาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ